m-BE TAHUN TAKSIRAN 2019

Home

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
[BORANG NYATA INDIVIDU]
PEMASTAUTIN YANG TIDAK MENJALANKAN PERNIAGAAN
DI BAWAH SEKSYEN 77 AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967

Pengemukaan Borang Nyata Cukai Pendapatan m-BE 2019 boleh dilakukan mulai 1 Mac 2020.

Peranti mudah alih yang disokong

Sila gunakan e-Filing bagi peranti yang tidak tersenarai seperti di atas.

Muka Depan